Yuqoridan keksayish

Yuqoridan keksayish – bu tug‘ilishning kamayishi sharoitida keksa yoshdagi aholi o‘rtasida o‘limning qisqarishi, tug‘ilganda kutilayotgan hayot davomiyligining uzayishi hisobiga qariyalar salmog‘ining ortib borishidir.