Yosh

Yosh – bu insonning tug‘ilishidan to uning hayotidagi u yoki bu daqiqasigacha oqib o‘tgan vaqtdir. Yosh yillarda, oylarda (hayotning birinchi yillarida), haftalarda (hayotning birinchi oylarida), kunlarda va soatlarda hisoblanadi. Yosh insonning tug‘ilishidan boshlab uning o‘sishi, rivojlanishi, voyaga yetishi va qarishidan iborat hayot tavsifidir. Ya’ni yosh inson tug‘ilgan vaqtidan so‘ng kechgan umrining davomiyligidir.