Yashash joyi

Yashash joyi – fuqaroning muayyan yashash joyi bo‘yicha (turar joy, kvartira, “Sahovat”, “Muruvvat”, “Mehribonlik” uylari, oila tipidagi bolalar uylari, bolalar uchun maktab-internatlar, go‘daklar uylari, SOS bolalar qishlog‘i, yotoqxonalar) doimiy yoki asosan yashaydigan joy