Yalpi migratsiya hajmi

Yalpi migratsiya hajmi (brutto-migratsiya) (ingl. Gross migration) – bu ma’lum bir hududdagi, muayyan muddatdagi migrantlarning umumiy migratsiya aylanmasini tavsiflovchi to‘plam. Uning kattaligi butun mamlakat uchun yoki ma’muriy hududiy birliklar kesimida kelganlar va ketganlar yig‘indisi bilan aniqladi. Yalpi migratsiya hajmini tahlil qilayotganda, har bir migratsiya oqimiga nisbatan, ushbu oqimdagi kelganlar va ketganlar sonini qo‘shish orqali hisoblab chiqish mumkin. Ko‘p hollarda yalpi tashqi va ichki migratsiya, shahar va qishloq migratsiyasining hajmi va boshqalar aniqladi.

Валовой объем миграции (брутто-миграция) (англ. Gross migration) – это совокупность мигрантов на данной территории за определенный срок, характеризующая общий миграционный оборот. Величина его определяется суммой прибывших и выбывших для страны в целом или в разрезе административно – территориальных единиц. При анализе валовой объем миграции может рассчитываться относительно каждого миграционного потока, путем суммирования численности прибывших и выбывших в данном потоке. Чаще всего определяется валовой объем внешней и внутренней миграции, городской и сельской миграции и т.д.