Vazirliklarning, davlat qo‘mitalarining va idoralarning aholini ro‘yxatga olishda ishtirok etishi

Vazirliklarning, davlat qo‘mitalarining va idoralarning aholini ro‘yxatga olishda ishtirok etishi

Aholini ro‘yxatga olishni tashkil etish uchun mas’ul bo‘lgan vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralar maxsus vakolatli davlat organiga aholini ro‘yxatga olish sohasidagi vazifalarni bajarish yuzasidan ko‘maklashadi.

Участие министерств, государственных комитетов и ведомств в переписи населения

Министерства, государственные комитеты и ведомства, ответственные за организацию переписи населения, оказывают содействие специально уполномоченному государственному органу по выполнению задач в области переписи населения.