uqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining, nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarining aholini ro‘yxatga olishda ishtirok etishi

Fuqarolar ozini ozi boshqarish organlarining, nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarining aholini royxatga olishda ishtirok etishi

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari:

  • aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rishga va uni o‘tkazishga ko‘maklashishi;
  • aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazish to‘g‘risida xabardor qilish jarayonida ishtirok etishi;
  • joylarda aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish jarayonida jamoatchilik nazoratini amalga oshirishi mumkin.

Участие органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций и средств массовой информации в переписи населения

Органы самоуправления граждан, негосударственные некоммерческие организации и средства массовой информации могут:

  • оказывать содействие в подготовке к переписи населения и ее проведении;
  • участвовать в процессе информирования о проведении переписи населения;
  • осуществлять общественный контроль в процессе подготовки к переписи населения и ее проведения на местах.