Tug‘ilishning yig‘indi koeffitsiyenti

Tug‘ilishning yig‘indi koeffitsiyenti (ingl. Total fertility rate) – bir ayol o‘zining reproduktiv davri davomida yosh koeffitsiyentlari hisoblangan yildagidek har bir yosh guruhida tug‘ilish darajasi o‘zgarmas bo‘lib qolgan sharoitda o‘rta hisobda tug‘ishi mumkin bo‘lgan bolalar sonini ifodalaydi. TYK-tug‘ilish darajasini baholash uchun eng foydali ko‘rsatkichlardan biridir, chunki u hozirgi kunda ayollarning qancha farzandi borligi haqida eng yaxshi ma’lumot beradi. TYK barcha ayollar orasida ayni vaqtda mavjud bo‘lgan o‘rtacha tug‘ilish darajasini ifodalaydi. Tug‘ilishning yig‘indi koeffitsiyenti 4 – dan yuqori bo‘lsa, ko‘rsatkich baland, 2,15- dan kam bo‘lsa past ko‘rsatkich hisoblanadi.

Суммарный коэффициент рождаемости (англ. Total fertility rate) – суммарный коэффициент рождаемости (СКР) показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычислены возрастные коэффициенты. СКР – один из самых полезных индикаторов для оценки уровня рождаемости, так как дает наилучшее представление о том, сколько детей имеют женщины в настоящее время. СКР характеризует средний уровень рождаемости всех женщин в данный момент. В сущности, сам коэффициент говорит об общем числе детей, которых могла бы родить женщина при условии, что коэффициенты рождаемости данного года сохранятся на протяжении всего ее репродуктивного периода. Суммарный коэффициент рождаемости выше 4 считается высоким, меньше 2,15 – низким.