To‘liqsiz oila

To‘liqsiz oila (oila bitta ota-ona bilan) (angl. Incomplete/Single-parent family) – bu xotinining (erining) o‘limi yoki alohida yashashi, ajrashish, nikohsiz tug‘ilish tufayli farzandlar ota-onaning birida tarbiyalanadigan oila.

Неполная семья (семья с одним родителем) (англ. Incomplete/Single-parent family) – это семья, в которой дети воспитываются одним родителем в результате рождения вне брака, развода, раздельного проживания или смерти супруга (супруги).