To‘liq o‘lim jadvali

To‘liq o‘lim jadvali – bu bir yillik koeffitsientlar asosida hisoblab chiqariladigan o‘lim jadvali. Mazkur holda o‘lim jadvali qadami 1 ga teng bo‘ladi. Odatda, ular 0 dan 100 gacha bo‘lgan yosh davrini qamrab oladi.