Tashqi migratsiya

Tashqi migratsiya – jismoniy shaxslarning boshqa davlatlardan O‘zbekiston Respublikasi hududiga yoki O‘zbekiston Respublikasidan boshqa xorijiy davlatlarga ko‘chib yurishi