Sotsiologik demografiya

Sotsiologik demografiya odamlarning sub’ektiv va ixtiyoriy demografik harakatlariga ijtimoiy-psixologik va sotsiologik omillarning ta’sirini o‘rganadi.