Siyosiy demografiya

Siyosiy demografiya jaxonda va mamalakat miqyosida demografik jarayonlarning ijtimoiy-siyosiy oqibatlarini o‘rganadi. Siyosiy aksiyalar va chora-tadbirlarni o‘tkazish taktikasi aholining demografik tarkibiy xususiyatlarini inobatga olish zarur. U aholi tarkibi, millati, jinsi va yoshi va ma’lumoti orqali ta’sir ko‘rsatadi. Demografik siyosat – aholi soni dinamikasi, tarkibi va aholining boshqa joylarga ko‘chish tendensiyalarini saqlash yoki o‘zgartirish maqsadida davlat organlari va boshqa aholi takror barpo bo‘lish jarayonlarini tartibga soluvchi ixtisoslashtirilgan muassaslarning maqsadli faoliyat turidir. Demografik siyosat aholining sifatli barpo bo‘lishini umumiy maqsad qilib birlashgan amaliy faoliyatlar tizimi sifatida ko‘rsatiladi. Siyosiy demografiya doirasida quyidagi asosiy yo‘nalishlar o‘zaro bog‘liq:

  • ijtimoiy-demografik siyosat;
  • aholi siyosati;
  • oila siyosati;
  • migratsiya siyosati;
  • tug‘ilishni nazorat qilish;
  • demografik jarayonlarni boshqarish.

Har bir mamalakat o‘z hududida demografik holatni inobatga olgan holda demografik jarayonlarni nazoratga oladi va turli xil siyosiy yondashadilar. Keng ma’noda aytganda demografik siyosat – aholishunoslik sohasidagi siyosatdir. Davlat demografik siyosatining tarixiy maqsadi esa demografik optimumga (optimal demografik holatga) erishish demakdir. Siyosiy demografiyaning ob’ektlariga mamlakat aholisi, ijtimoiy-demografik guruhlar, aholining ahil mustahkam to‘dasi (jipsi), va boshqalar kiradi. Siyosiy demografiyaning tarkibi boshqa har qanday siyosiy faoliyat kabi ikki muhim va bog‘li qismlarni o‘z ichiga oladi: aniq maqsadlar tizimini aniqlash va ta’riflash, hamda ularga erishish maqsadida vositalarni rivodjlantirish va amalga oshirish.