Sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olish

Sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olish

Aholini ro‘yxatga olish dasturi loyihasini va ro‘yxatga olish hujjatlarining shakllarini, shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ish hamda ularga ishlov berishni, shuningdek aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish bo‘yicha asosiy tadbirlarni bir yoki bir necha ma’muriy-hududiy birliklarda sinovdan o‘tkazish sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olishdir. Sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Пробная перепись населения

Пробной переписью населения является апробация проекта Программы переписи населения и форм переписной документации, сбора и обработки персональных данных, а также основных мероприятий по ее подготовке и проведению в одной или нескольких административно-территориальных единицах. Порядок проведения пробной переписи населения устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.