Shaxsiy ma’lumotlar

Shaxsiy ma’lumotlar (ingl. Personal data/information) – aholini ro‘yxatga olish jarayonida elektron, qog‘oz va boshqa moddiy vositalarda qayd etilgan holda aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazish jarayonida yig‘iladigan, aniqlangan yoki aniqlashtirilayotgan bir subyektga tegishli birlamchi ma’lumotlar.

Персональные данные (англ. Personal data/information) – первичные данные, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, сбор которых осуществляется при проведении процесса переписи населения.