Shahar tipidagi posyolka

Shahar tipidagi posyolka (ingl. Urban township/village) – qonunan muayyan mezonlar (aholi soni, turmush tarzi va aholi bandligi tuzilishi, ma’muriy funksiyasi mavjudligi va boshqalar) asosida unga berilgan ushbu mavqe’ga ega bo‘lgan aholi punkti. Odatda shahar tipidagi posyolka sanoat, transport, kurort, ma’muriy markaz va boshqa funksiyalarni bajaradi, ammo shahar maqomini olish uchun yetarlicha rivojlanmagan bo‘ladi.

Поселок городского типа (англ. Urban township/village) – населенный пункт, имеющий данный статус, присваиваемый ему законодательно на основе определенных критериев (численность населения, образ жизни и структура занятости населения). Обычно поселки городского типа выполняют промышленные, транспортные, курортные, административные и другие функции, но недостаточно развиты, чтобы получить статус города.