Ro‘yxatga oluvchi xodimlar

Ro‘yxatga oluvchi xodimlar — O‘zbekiston Respublikasining aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rishga va uni o‘tkazishga jalb etilgan, maxsus o‘quvdan o‘tgan voyaga yetgan fuqarolari;

переписной персонал — совершеннолетние граждане Республики Узбекистан, привлекаемые к подготовке к переписи населения и ее проведению, прошедшие специальное обучение;