Ro‘yxatga olishning yakuniy ma’lumotlari

Ro‘yxatga olishning yakuniy ma’lumotlari (ingl. Census results) – bu aholi ro‘yxati o‘tkazish davrida shaxsiy ma’lumotlarni to‘plash, qayta ishlash va umumlashtirish natijasida olingan statistik ma’lumotlar (axborot) to‘plami.

Итоговые данные переписи (англ. Census results) – сводные статистические данные (информация), полученные в результате сбора, обработки и обобщения персональных данных при проведении переписи населения.