Ro‘yxatga olishning yakka tartibdaligi prinsipi

Ro‘yxatga olishning yakka tartibdaligi prinsipi

Shaxsga doir ma’lumotlar yig‘ilayotganda ro‘yxatga olish varag‘i har bir respondent uchun yakka tartibda to‘ldiriladi.

Принцип индивидуальности регистрации

При сборе персональных данных переписной лист заполняется индивидуально на каждого респондента.