Ro‘yxatga olish uchastkasi

Ro‘yxatga olish uchastkasi (ingl. Enumeration area) – maxsus ajratilgan hudud, aholini ro‘yxatga olish vaqtida yashovchilar haqida ma’lumotlar to‘planadi yoki ro‘yxatga olishning bir ishchisi (instruktor-kontroler boshchiligida bir qancha hisobchilar yoki ro‘yxatga olish hisobchisi) uning to‘planishini boshqaradi; ro‘yxatga olishni rayonlashtirishning xossalaridan biri. Aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazish uchastkasi ro‘yxatga olish xodimlariga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha me’yordagi yukka muvofiq shakllanadi. Mamlakatning barcha aholi joylashgan hududlari shunday uchastkalarga bo‘linadi.

Mustaqil aholini ro‘yxatga olish uchastkalari harakatlanuvchi aholi (masalan, uzoqqa harakatlanadigan poyezdlarda, dengiz va daryo portlarida va boshqalar) bilan ishlaydigan binolarda yaratiladi. Ro‘yxatga olish uchastkasining o‘rtacha o‘lchami ro‘yxatni o‘tkazish dasturi, uning muddati va usuliga bog‘liq. Ular aholi sonining joriy hisobini baholash asosida aniqlaniladi va qulay hududni, ya’ni, shahar joylarda bir va bir necha kvartallarni, qishloq joylarda turar joylarning bir qismini qamrab oladi.

Переписной участок (англ. Enumeration area) – специально выделенная территория, о жителях которой при переписи населения собирает сведения или руководит их сбором один работник переписи (счетчик переписи или несколько счетчиков под руководством инструктора-контролера); один из элементов переписного районирования. Переписной участок образуется в соответствии со средними нормами нагрузки на переписной персонал. На такие участки разбивается вся заселенная территория страны.

Самостоятельные переписные участки создаются также в помещениях с подвижным населением (например, в поездах дальнего следования, в морских и речных портах и т.п.). Средние размеры переписного участка зависят от метода и программ переписи и ее сроков. Они определяются на основании текущих оценок численности населения и охватывают, как правило, компактную территорию, в городских поселениях – один или несколько кварталов, в сельской местности – населенный пункт, его часть.