Ro‘yxatga olish hujjatlari

Ro‘yxatga olish hujjatlari — aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish jarayoniga taalluqli hujjatlar majmui;

переписная документация — совокупность документов, касающихся процесса подготовки к переписи населения и ее проведения;