Reproduktiv huquq

Reproduktiv huquq (reproduktiv huquqlar) (ingl. Reproductive rights) – fuqarolarning reproduktiv hulq-atvor (nikohda yoki nikohdan tashqarida tug‘ish yoki uni rad etish bilan bog‘liq) va reproduktiv salomatlikni saqlashga bo‘lgan erkin va mas’uliyatli tanlov huquqi.

Репродуктивное право (репродуктивные права) (англ. Reproductive rights) – права граждан на свободный и ответственный выбор репродуктивного (связанного с рождением или отказом от рождения ребенка в браке или вне брака) поведение и охрану репродуктивного здоровья.