Reproduktiv (fertil) davr

Reproduktiv (fertil) davr – ayolning tug‘ish layoqatiga ega bo‘lgan (15 dan 49 yoshgacha) davri