Qishloq joylar

Qishloq joylar (ingl. Countryside, Rural area) – bu shahar aholi manzilgohlaridan tashqarida joylashgan aholi va aholi punktlari, inson (antroopogen) tomonidan o‘zgartirilgan tabiiy landshaftlari bilan qishloq mezoniga mos keladigan mamlakat va rayonlarning bir butun hududlari.

Сельская местность (англ. Countryside, Rural area) – вся обитаемая территория страны и районов, находящаяся вне городских поселений, с ее ландшафтами, естественно преобразованными человеком (антропогенными), населением и населенными пунктами, которые относят к категории сельских.