Qishloq aholisi

Qishloq aholisi (ingl. Rural population) – mamlakatning, viloyatning, tumanlarning barcha qishloq aholi manzilgohlarida yashaydigan aholisi; qishloq joylar doimiy aholisi; shahar aholisi bilan bir qatorda joriy hisobda va aholini ro‘yxatga olish paytida ajratiladigan aholining toifasi.

Сельское население (англ. Rural population) – жители всей совокупности сельских поселений страны, области, района; постоянное население сельской местности; категория населения, выделяемая при переписи и в текущим учете наряду с городским населением.