Psixologik salomatlik

Psixologik salomatlik – inson tafakkuri darajasi va sifati, diqqat-e’tibori va xotirasining rivoji, ruhiy barqarorligi va irodasining nechog‘lik mustahkamligi bilan belgilanadi.