Protegenetik interval

Protegenetik interval  nikohga kirgan vaqt bilan birinchi farzand tug‘ilgan vaqt oralig‘idir.