Postneonatal o‘lim

Postneonatal o‘lim neonatal davrdan keyingi davr bo‘lib (28 kundan 1 yoshga to‘lgunga qadar), quyidagi formula orqali aniqlanadi:

bu yerda:  – postneonatal o‘lim koeffitsienti;

– 28 kundan 1 yoshgacha bo‘lgan davrda o‘lgan go‘daklar soni;

t – tug‘ilgan bolalar soni;

y – 0-27 kunlik davrda o‘lgan bolalar soni.