Postneonatal o‘lim

Postneonatal o‘lim – tug‘ilishdan so‘ng 28-365 kun oralig‘ida sodir bo‘lgan o‘lim hodisasi