Poligamiya

Poligamiya (ingl. Polygamy) – (yunonchadan poli va gamos-nikoh) – qo‘p nikohlilik, bittadan ko‘p xotin olishga ruxsat beruvchi nikohning shakli. Poligamiya ikki xil tarzda bo‘ladi, ulardan biri bu poliginiya (yunonchadan poli…va gyne – ayol, xotin) – ko‘pxotinlilik, boshqasi poliandriya-ko‘perlilik, nikohning kam tarqalgan turi. Birinchi holatda – bir erkakning bir necha ayol bilan nikohi, ikkinchisida-bir ayolning bir necha erkak bilan nikohidir. (Demograficheskiy ponyatiyniy slovar /Pod red. prof. L.L. Ribakovskogo. – M.: SSP, 2003, – str.215-216). (ingl. Polygamy) – (yunonchadan poli va gamos-nikoh) – qo‘p nikohlilik, bittadan ko‘p xotin olishga ruxsat beruvchi nikohning shakli. Poligamiya ikki xil tarzda bo‘ladi, ulardan biri bu poliginiya (yunonchadan poli…va gyne – ayol, xotin) – ko‘pxotinlilik, boshqasi poliandriya-ko‘perlilik, nikohning kam tarqalgan turi. Birinchi holatda – bir erkakning bir necha ayol bilan nikohi, ikkinchisida-bir ayolning bir necha erkak bilan nikohidir.

Полигамия (англ. Polygamy) – (от поли и греч. gamos – брак) – многобрачие, форма брака, разрешающая иметь более одного супруга. Полигамия существует в двух формах, одна из них полигиния (от поли… и греч. gyne – женщина, жена) – многоженство, другая – полиандрия – многомужество, менее распространенная форма брака. В первом случае – брак одного мужчины с несколькими женщинами, во втором – одной женщины с несколькими мужчинами.