Onalar o‘limi

Onalar o‘limi (ingl. Maternal mortality) – Butun jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga muvofiq tasodifan paydo bo‘lgan sabablar yoki baxtsiz hodisalardan emas, balki homiladorlik paytida boshlanadigan yoki uning tugaganidan keyin 42 kun ichida, homiladorlikning davomiyligi va tugaganidan qat’iy nazar, homiladorlik bilan bog‘liq bo‘lgan yoki uning ko‘rinishi, yoki unga tegishli har qanday sabablarga ko‘ra sodir bo‘lgan ayolning o‘limidir. Onalar o‘limi ko‘rsatkichi onalar o‘limi holatlari sonining har 100 ming tirik tug‘ilganga yoki har 100 ming reproduktiv yoshdagi ayollarga nisbatan hisoblanadi.

Материнская смерть (англ. Maternal mortality) – в соответствии с рекомендациями ВОЗ определяется как смерть женщины, наступившая в период беременности или в течение 42 дней после ее окончания, независимо от продолжительности и локализации беременности, от какой-либо причины, связанной с беременностью или отягощенной ею или ее ведением, но не от несчастного случая или случайно возникшей причины. Показатель материнской смертности рассчитывается как отношение числа случаев материнских смертей на 100 тыс. родившихся живыми, или на 100 тыс. женщин репродуктивного возраста.