Oilaning o‘rtacha o‘lchami

Oilaning o‘rtacha o‘lchami (ingl. Average family size) – bu oilaning o‘rtacha kattaligi. Ushbu ko‘rsatkichni hisoblashda faqat oilada doimiy yashovchi oila a’zolari e’tiborga olinadi.

Средний размер семьи (англ. Average family size) – это средняя величина семьи. При расчете данного показателя принимаются во внимание только члены семьи, постоянно проживающие в семье.