Oila

Oila (ingl. Family) (demografik nuqtai-nazardan) – bu umumiy budjet va qarindosh-urug‘ yoki boshqa xossalariga ko‘ra birlashgan o‘zaro birga yashovchi kishilar guruhidir.

Семья (англ. Family) (с точки зрения демографии) – это группа совместно проживающих лиц, объединенных родством или свойством и общим бюджетом.