O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining aholini ro‘yxatga olish sohasidagi vakolatlari

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining aholini ro‘yxatga olish sohasidagi vakolatlari

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi:

aholini ro‘yxatga olish sohasida yagona davlat siyosati amalga oshirilishini ta’minlaydi;

aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish tartibini, Aholini ro‘yxatga olish dasturini hamda ro‘yxatga olish varag‘ining shakllarini tasdiqlaydi;

aholini ro‘yxatga olishning yakuniy ma’lumotlaridan foydalanish tartibini belgilaydi;

davlat boshqaruvi organlarining va mahalliy davlat hokimiyati organlarining aholini ro‘yxatga olish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiradi;

aholini ro‘yxatga olishga jismoniy va yuridik shaxslarni jalb etish va ularga haq to‘lash tartibini belgilaydi.

Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан в области переписи населения

Кабинет Министров Республики Узбекистан:

обеспечивает реализацию единой государственной политики в области переписи населения;

утверждает порядок подготовки к переписи населения и ее проведения, Программу переписи населения и формы переписного листа;

определяет порядок использования итоговых данных переписи населения;

координирует деятельность органов государственного управления и органов государственной власти на местах в области переписи населения;

определяет порядок привлечения физических и юридических лиц к переписи населения и выплаты им вознаграждения.