O‘n yillik yosh tarkibi

O‘n yillik yosh tarkibi quyidagi yosh guruhlari bo‘yicha tuzi-ladi: 0 yosh, 1-9 yosh, 10-19 yosh, 20-29 yosh, …., 60-69 yosh, 100 yosh va undan kattalar.