O‘limning yosh bo‘yicha koeffitsiyenti

O‘limning yosh bo‘yicha koeffitsiyenti (ingl. Age-specific mortality rates) – ma’lum bir vaqt davomida bir yoshdagilar yoki turli yoshdagilar bo‘yicha o‘limni solishtirish imkonini berish maqsadida aniq yosh guruhlari uchun hisoblanishi mumkin. Huddi shunday solishtirish mamlakatlar yoki hududlar orasida ham o‘tkazilishi lozim. Binobarin, o‘lim aholining irqi va jinsiga bog‘liq holda sezilarli tabaqalanganligi bois, o‘limning yosh bo‘yicha koeffitsiyenti aholining turli irqiy guruhlari uchun hamda erkaklar va ayollar uchun alohida ifodalanadi.

Возрастные коэффициенты смертности (англ. Age-specific mortality rates) – могут быть рассчитаны для конкретных возрастных групп, чтобы предоставить возможность сравнения смертности по различным возрастам или по одному возрасту в течение времени. Также, сравнения могут быть проведены между странами или территориями. Так как смертность значительно варьируется в зависимости от пола и расы, возрастные коэффициенты смертности часто представлены отдельно для мужчин и женщин и для разных расовых групп в населении