O‘limning umumiy koeffitsiyenti

O‘limning umumiy koeffitsiyenti (ingl. Total mortality rate) – ushbu yilda har 1000 ta kishiga nisbatan o‘lganlar soni. O‘lim koeffitsiyenti ko‘p hollarda aholining yosh tarkibiga bog‘liq. Davlatlar o‘rtasida o‘limni taqqoslaganda, sog‘liqni saqlash holati haqida, iqtisodiy ahvoli va atrof muhit sharoiti to‘g‘risida xulosa qilishdan oldin, aholining yosh tarkibidagi farqlarni hisobga olish lozim.

O‘zbekistonda o‘limning umumiy koeffitsiyentining o‘zgarishi (‰)

Общий коэффициент смертности (англ. Total mortality rate) – число смертей на 1000 человек в данном году. Коэффициент смертности во многом зависит от возрастной структуры населения. Следовательно, при сравнении смертности между странами, нужно учитывать различия в возрастном составе населения, прежде чем делать выводы о состоянии здравоохранения, о ее экономическом положении или условиях окружающей среды.

 

Изменение общего коэффициента смертности в Узбекистане (‰)
Ўзбекистонда ўлимнинг умумий коэффициентининг ўзгариши (‰)
Changes of total mortality rate in Uzbekistan (‰)