O‘lim (vafot etish)

O‘lim (vafot etish) – tananing hayotiy faoliyatining biologik va fiziologik jarayonlarini  to‘liq to‘xtashi.