O‘lim jadvali

O‘lim jadvali (ingl. Mortality table) – demografiyaning eng kuchli vositalaridan biri bo‘lib, aholi o‘limini modellashtirish uchun ishlatiladi. Bu bir vaqtning o‘zida tug‘ilganlarning har 100000 gipotetik aholi soniga o‘limning yosh ko‘rsatkichlarini qo‘llash yordamida ro‘y beradi. Bu tug‘ilishning taxminiy aholisi, o‘limning yosh bo‘yicha jadalligini hisobga olgan holda, har bir yoshdagi o‘limni muqarrar ravishda kamaytiradi.

Таблица смертности (англ. Mortality table) – один из самых мощных инструментов в демографии – используется для моделирования смертности населения. Это происходит при помощи применения возрастных показателей смертности к гипотетическому населению численностью 100 000 человек, родившихся в одно и то же время. С каждым возрастом смертность будет неизбежно уменьшать это гипотетическое население родившихся, с учетом возрастной интенсивности смертности