Nikoh tanlovi

Nikoh tanlovi berilgan nikoh aylanasi ichida nikoh juftliklarini tanlashdan iborat bo‘lib, unga ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, psixologik va anropologik mezonlar ta’sir o‘tkazadi hamda ularning har birining ta’siri vaqt davomida o‘zgarib turadi.