Nikoh shartnomasi

Nikoh shartnomasi (ingl. Marriage contract) – nikohlanuvchi shaxslarning yoki nikohdagi shaxslarning nikohda bo‘lgan davrida hamda nikohdan ajratilgan taqdirda ularning mulkiy huquq va majburiyatlarini belgilovchi yuridik rasmiylashtirilgan (notarial tasdiqlangan) kelishuv.

Брачный контракт (англ. Marriage contract) – это юридически оформленное (то есть нотариально заверенное) соглашение лиц, вступающих или уже вступивших в брак, которое регулирует их имущественные права и обязанности во время пребывания в браке и (или) после его расторжения.