Nikoh davomiyligi

Nikoh davomiyligi (ingl. Duration of marriage) –nikohga kirgandan boshlab aholini ro‘yxatga olish, tekshirish, u yoki bu tartibdagi bolaning tug‘ilishi yoki oilaning amalda buzilishi, ajralish yoki turmush o‘rtog‘ining birining o‘limi tufayli nikoh o‘zi-o‘zidan bekor qilinish vaqtigacha bo‘lgan davr oralig‘i. Nikohning davomiyligini aniqlashda er va xotin o‘zlarining nikoh tajribasini rasmiy nikohi qayd etilgan kunidan emas, balki amalda er xotin munosabatlari boshlangan vaqtdan boshlab hisobga olishsa, agar bu hisobda er va xotinining fikri boshqacha bo‘lsa qiyinchiliklar paydo bo‘lishi mumkin. Nikoh davomiyligini hisobga olish, tug‘ilish, ajrashish va oilaning hayot davrini o‘rganish uchun zarur.

Длительность брака (англ. Duration of marriage) (продолжительность брака) – период времени от вступления в брак до момента переписи, обследования, рождения ребенка той или иной очередности или прекращения самого брака в результате смерти одного из супругов, развода или фактического распада семьи. При определении длительности брака могут возникать трудности, когда сами супруги отсчитывают свой брачный стаж не со дня официальной регистрации брака, а со времени начала фактических супружеских отношений, если мнения мужа и жены на сей счет различаются. Та же проблема возникает и в отношении сроков фактического распада семьи. Учет длительности брака необходим при изучении рождаемости, разводимости и жизненного цикла семьи.