Monogamiya

Monogamiya (ingl. Monogamy) (bir nikohlilik) – nikoh va oilaning tarixiy jamiyat tomonidan tan olingan shakli bo‘lib, bunda erkak faqat bitta ayolga uylanadi, ayol esa faqat bir erkakka turmushga chiqadi, shu bilan birga ular o‘rtasidagi nikoh ittifoqi uzoq vaqtga tuziladi, ba’zan bir umrga cho‘ziladi va jamiyat tomonidan u yoki bu shaklda ruxsat etiladi.

Моногамия (англ. Monogamy) (единобрачие) – исторически обусловленная форма брака и семьи, при которой мужчина женат только на одной женщине, а женщина замужем только за одним мужчиной, причем, супружеский союз между ними заключается надолго, иногда длится всю жизнь, и в той или иной форме санкционируется обществом.