Mikro ro‘yxatga olish

Mikro ro‘yxatga olish (ingl. Microcensus) – aholini ro‘yxatga olishga nisbatan o‘ta keng dastur bo‘yicha aholi xaqida ma’lumotlar to‘plash imkonini beradigan, butun mamlakat uchun taqdim qilinadigan aholining tanlama tadqiqoti.

Микроперепись (англ. Microcensus) – выборочное обследование населения, представительное для всей страны, позволяющее собрать сведения о населении по более широкой программе, чем при переписи населения.