Migratsiyani hisobga olish

Migratsiyani hisobga olish (ingl. Migration records) – bu migrantlarning yashash joyini o‘zgartirish hodisasini joriy tartibda aholining maxsus tadqiqotlarida va ro‘yxatga olish davrida qayd etish orqali amalga oshiriladi.

Учет миграции (англ. Migration records) – регистрация случаев перемены места жительства мигрантами проводится в текущем порядке, при переписи и специальных обследованиях населения.