Migratsiya qoldig‘i

Migratsiya qoldig‘i (saldosi) (ingl. Net migration) – kelganlar va ketganlar soni o‘rtasidagi farq migratsion ko‘payish, migratsiya qoldig‘i va netto migratsiya, deb nomlanadi. Agarda aholining tabiiy ko‘payishi (kamayishi) va umumiy ko‘payishi (u xaqida nisbatan aniq ma’lumotlarni aholi ro‘yxati o‘rtasidagi davr uchun olish mumkin) haqida ma’lumotlar mavjud bo‘lsa, migratsion ko‘payish umumiy va tabiiy ko‘payish o‘rtasidagi farqi sifatida topiladi.

Сальдо миграции (англ. Net migration) – разность между числом прибывших и выбывших называют миграционным приростом, сальдо миграции и нетто-миграцией. Если имеется информация о естественном приросте (убыли) населения и общем приросте населения (сравнительно точные сведения о нем можно получить лишь для межпереписного периода), то миграционный прирост находится как разность между общим и естественным приростами.