Mehnatga layoqatli yoshdagi aholi soni

Mehnatga layoqatli yoshdagi aholi soni – O‘zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksiga muvofiq 16 yoshdan 60 yoshgacha erkaklar va 16 yoshdan 55 yoshgacha bo‘lgan ayollardan tashkil topadi (16 yoshgacha bo‘lgan bolalar va o‘smirlar mehnatga layoqatli yoshdan kichiklar, 60 yoshdan katta erkaklar va 55 yoshdan katta ayollar mehnatga layoqatli yoshdan kattalar toifalariga ajratiladi)