Mahalliy davlat hokimiyati organlarining aholini ro‘yxatga olish sohasidagi vakolatlari

Mahalliy davlat hokimiyati organlarining aholini ro‘yxatga olish sohasidagi vakolatlari

Mahalliy davlat hokimiyati organlari:

 • aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazishga ko‘maklashish bo‘yicha hududiy komissiyalarni tuzadi;
 • ma’muriy-hududiy birliklar chegaralarini hisobga olgan holda aholi punktlarida doimiy yashovchi aholi sonini ko‘rsatgan holda ushbu punktlarning to‘liq ro‘yxati tuzilishini ta’minlaydi;
 • ma’muriy-hududiy birliklarda ko‘chalarning nomlari, uylar va xonadonlarning raqamlari ko‘rsatilgan ko‘rsatkichlar bo‘lishini ta’minlaydi;
 • jalb etilgan ro‘yxatga oluvchi xodimlar tarkibini tasdiqlaydi;
 • ro‘yxatga oluvchi xodimlarni tanlab olish va o‘qitishni tashkil etadi;
 • aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazish doirasidagi ishlarni bajarishga jalb etiladigan shaxslarning o‘qishi va ishlashi uchun yaroqli mebel hamda aloqa vositalari bilan jihozlangan vaqtinchalik xonalar, shuningdek zarur transport vositalari berilishini ta’minlaydi;
 • ro‘yxatga olish varaqlarini va boshqa ro‘yxatga olish hujjatlarini vaqtincha saqlash uchun qo‘riqlanadigan xonalar ajratish yuzasidan choralar ko‘radi;
 • aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazish xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha ishlarning muvofiqlashtirilishini tashkil etadi.

Полномочия органов государственной власти на местах в области переписи населения

Органы государственной власти на местах:

 • создают территориальные комиссии по оказанию содействия в проведении переписи населения;
 • обеспечивают с учетом границ административно-территориальных единиц составление полного списка населенных пунктов с указанием численности постоянно проживающего в них населения;
 • обеспечивают наличие в административно-территориальных единицах указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир;
 • утверждают состав привлеченного переписного персонала;
 • организуют набор и обучение переписного персонала;
 • обеспечивают предоставление временных помещений, оборудованных мебелью и средствами связи, пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к выполнению работ в рамках проведения переписи населения, а также предоставление необходимых транспортных средств;
 • принимают меры по выделению охраняемых помещений для временного хранения переписных листов и иной переписной документации;
 • организуют координацию работ по обеспечению безопасности проведения переписи населения.