Ma’lum yoshga to‘lganlar uchun kutilayotgan umr davomiyligi

 Ma’lum yoshga to‘lganlar uchun kutilayotgan umr davomiyligi – har bir keyingi yoshga to‘lgan davrda, yoshlar bo‘yicha o‘lim darajasi ko‘rsatkichi, ushbu ko‘rsatkich hisoblangan yil darajasida saqlanib qolgan shartlarda ma’lum yoshga to‘lganlarning kutilayotgan o‘rtacha umr ko‘rish yillari soni