Kontratsepsiya

Kontratsepsiya (homiladorlikni to‘xtatish usullari) (ingl. Contraception, Birth control) – homiladorlikning oldini olish usullari: ritmik yoki kalendar usuli (homilador bo‘lishning eng asosiy davrida jinsiy aloqadan saqlanish), jinsiy aloqani to‘xtatish, to‘siq usuli (prezervativ, bo‘yin qopqog‘i va boshqalar), kimyoviy kontratseptivlar (spermatozoidlarning tuxumni urug‘lantirish imkoniyatidan mahrum qilishga qaratilgan pastalar, malhamlar, krem, ko‘pik, jile va boshqalar), gormonal kontratseptivlar (og‘iz orqali qabul qilinadigan, teriga implantatsiyalangan, AOK qilinadi), intrauterin vositalar (spirallar), sterilizatsiya (jarrohlik usuli, tuxumdan (ayol sterilizatsiya) yoki spermatozoidlardan (erkak sterilizatsiya) bachadon bo‘shlig‘iga kirish imkoniyatini yo‘qotadi va shuning uchun homilador bo‘lishni amalga oshirish mumkin bo‘lmaydi).

Контрацепция (методы прерывания беременности) (англ. Contraception, Birth control) – способы предупреждения беременности: ритмический или календарный метод (половое воздержание в тот период менструального цикла, когда наиболее вероятно зачатие), прерванный половой акт, барьерные метод (презерватив, шеечный колпачок и др.), химические контрацептивы (пасты, мази, крем, пена, желе и т.п., лишающие сперматозоиды возможности оплодотворения яйцеклетки), гормональные контрацептивы (оральные, имплантируемые под кожу, инъецируемые), внутриматочные средства (спирали), стерилизация (хирургический метод, лишающий яйцеклетку (женская стерилизация) или сперматозоиды (мужская стерилизация) возможности попадания в полость матки и, следовательно, делающий невозможным зачатие).