Kogort

Kogort lotincha so‘z bo‘lib, bir tomondan rim piyodalarining taktik birligini anglatgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, odamlarning mustahkam jipslashgan guruhiga nisbatan qo‘llaniladi. Demografik tadqiqotlarda kogort sifatida yangi demografik holatga kirgan shaxslar jamlanmasi ko‘rib chiqiladi.